Rudersdal

Rudersdal Kommune lancerer Bylivspuljen: Støtte til lokalt byliv og fællesskab

Rudersdal Kommune åbner nu for ansøgninger til Bylivspuljen, etableret efter enighed i partiernes budgetforlig i efteråret 2023. Med en samlet pulje på 622.000 kroner årligt og yderligere 1 mio. kroner i årlige anlægsmidler, styrker kommunen det lokale byliv og fællesskaberne. Borgmester Ann Sofie Orth sikrer hurtig sagsbehandling og opfordrer til ansøgninger fra foreninger, virksomheder og privatpersoner til arrangementer, der skaber mere liv i byen.

02-05-2024

Rudersdal

Copyright © 2024 • FGU Nordsjælland • Industrimarken 2 • 3300 Frederiksværk