Vigtigt besøg på FGU Nordsjælland

Børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye og beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen tilbragte formiddagen sammen med ansatte, elever og samarbejdspartnere fra erhvervslivet. Ministrene var særligt interesserede i at blive klogere på elevens vej fra FGU til beskæftigelse eller erhvervsuddannelser.

Ministrene lyttede med stor interesse til engagerede elever og virksomhedsledere. Både hvad angår de gode fortællinger om unge med masser af ressourcer og de benspænd, der opstår for de unge og virksomhederne, når to ministeriers lovgivninger skal spille sammen ? ikke mindst når det drejer sig om EGU. Der blev også drøftet, hvordan tilgangen til FGU kan gøres mere smidigt for de unge, end det de oplever i dag.

FGU Nordsjælland har et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv omkring erhvervstræning, EGU-pladser og lærepladser, og ministrene fik mulighed for at tale med direktør Jakob Buus Møller Andersen fra Bautahøj Kursus- og Konferencecenter og Jan Ravn, Områdeleder Teknisk Servicekorps, Frederikssund Kommune. Både Jan og Jakob gjorde det klart, at de er parate til at udvide samarbejdet om flere unge fra FGU, fordi de oplever FGU eleverne som kvalificerede og kreativt tænkende. Arbejdsgiverne står klar med praktikpladser, når flere unge uden beskæftigelse eller uddannelse får mulighed for at gennemføre et FGU-forløb.

Lærere og elever fra FGU kom med eksempler på, hvordan den praksisbaserede og helhedsorienterede undervisning opleves som motiverende, meningsfuld og nyttig, når den unge er afklaret med uddannelsesvalg.

24-08-2023

Forside

Copyright © 2023 • FGU Nordsjælland • Industrimarken 2 • 3300 Frederiksværk