Furesø

Furesøen: Fremtidens Grønne Energikilde?

Kommunerne Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Furesø, sammen med to forsyningsselskaber, har iværksat undersøgelser for at udnytte Furesøens varme som en bæredygtig energikilde. Rambølls rapport har bekræftet projektets levedygtighed, og nu går man ind i fase to for at afdække miljømæssige konsekvenser og inddrage myndigheder og vidensinstitutioner. Målet er at forbedre Furesøens natur- og miljøtilstand og bidrage til den grønne omstilling.

25-10-2023

Forside

Copyright © 2023 • FGU Nordsjælland • Industrimarken 2 • 3300 Frederiksværk